Hakkimizda - Bonn Alevi Kültür Merkezi

Bonn Alevi Kültür Merkezi
Direkt zum Seiteninhalt

Değerli Canlar, derneğimiz duyarlı Canların büyük Emekleri ve gayretleri sonucunda nihayet 2014 yılı baslarında resmi olarak aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde faaliyetlerine başlamıştır. Derneğimizin Kurulmasında emeği gecen bütün Canların emekleri Hak katında kabul olması dileğiyle…

         
Derneğin amaçları

AKM Bonn herhangi bir siyasi/politik organa bağlı değildir.
AKM Bonn derneğinin ana amacı Bonn ve çevresinde yaşayan Alevilerin Kültürel kimliğini, dini ve de felsefi değerlerini korumaktır, daha doğrusu bu değerlerin geliştirmesini teşvik etmekten ve desteklemeden oluşur.
AKM Bonn sosyal ve kültürel alanlarda Alevilerin ihtiyaçlarını gidermeyi, Alevilerin Alevi kimliğini ve gerçek Alevi Kültürünü koruyarak yaşadıkları yerel toplumlarda uyum sağlamalarını amaçlar.
AKM Bonn farklı din mensubundan veya başka kültür kökenden olan insanların karşılıklı saygı ve hoşgörü koşuluyla barışçıl beraberlik içinde yaşamalarını destekler ve teşvik eder.
AKM Bonn mevcut iletişim/medya araçlarıyla Alevi kültürü, Alevi inancı ve Alevi öğretisi için kütüphane kurar, toplantılar/şenlikler/mitingler/etkinlikler düzenler konferanslar, kurslar ve seminerler tertipler ve kamu çalışmaları yürütür.
AKM Bonn makam/rütbe sahibi alevi ozanlarını, alevi liderlerini ve diğer alevi şahsiyetleri anımsayarak ve hatırlayarak muhafaza etmek, inançlarını devam ettirmek, yapıt ve eserlerini ve bunların anlamını duyurmak ve yayımlamak için çaba gösterir ve gayret eder.
AKM Bonn alevi gençlerin alevi kültürü, alevi inancı ve öğretisi anlamında laik, demokratik ve çağdaş eğitilmesi ve yetiştirilmesi için çaba gösterir ve gayret eder.
AKM Bonn çocuklara, gençlere ve yaşlı insanlara eğitim ve iş alanları ile ilgili problemlerini çözmelerinde yardımcı olur.
AKM Bonn farklı din ve mezhep mensubu olan insanların beraber saygı dolu ve barışçıl yaşamaları için çaba sarf eder ve özellikle her türden önyargıların
bertaraf edilmesi için titiz ve itinalı şeklide her daim gayret eder.
AKM Bonn daimi olacak barışçıl birliktelik yaşam ve karşılıklı tolerans/hoşgörü için girişiminde bulunur.
AKM Bonn insanlara ırkı, dini, inancı, mezhebi, dili ve cinsiyetinden dolayı her türden öncelik tanımayı ve/veya mağdur edici ve haksızlık etme davranışında ve muamelesinde ve eyleminde bulunmayı esas itibariyle ret eder ve bu ilkeye bağlantılı olarak özellikle kadınlara saygı duyma ve kadınların toplumsal eşitlik hakkı için gerekli çabaların sarf edilmesini esas alır.
AKM Bonn dernek kapsamında kadınların kendi kendine kendi haklarını kullanmaları ve sorunlarını çözmek için Kadınlar Kurulu (Kadınlar komisyonu/Kadınlar komitesi) yaratır.
AKM Bonn amaçlarına ulaşabilmesi için amaçlarını hazırlamak ve geliştirmek şu komisyon, kurul ve çalışma grupları oluşturur:

  • Kadınlar Komisyonu
  • Gençlik Komisyonu
  • İtikat (dini/imamlık, İnanç) Divanı/Kurulu
  • Ekonomi, Araştırma ve Kültür Komisyonu
Alevi Kültür Merkezi
Yönetim Kurulu
Zurück zum Seiteninhalt